Untitled Document
Untitled Document
 
국민은행 우리은행 신한은행 외환은행 하나은행 농협 우체국 부산은행 기업은행 씨티은행
  전선/수축튜브/전기용품 > 전체조회
전선/수축튜브/전기용품
 
전선(273)
튜브(94)
케이블타이(30)
전원공급기/파워서플라이(24)
글루건(핫멜트)(18)
히터건(핫건,열풍기)/토치(11)
멀티탭/전선릴(16)
조명장치(1)
기타(5)
     
472 개의 상품이 있습니다.
정렬 : [낮은가격] [높은가격] [제품명] [제조사]
 
 
글루건 GR-60 /40W
12,900원 
 
 
 
글루건 GR-100 /100W
36,600원 
 
 
 
호스펜 가스토치 인두 KT-2202
31,200원 
 
 
 
글루건 HS-160/20W
7,700원 
 
 
 
글루건 G766 / 80W
13,600원 
 
 
 
SH-302S용 온도센서
34,100원 
 
 
 
[EXSO] 히터건 EX-PIC300
107,100원 
 
 
 
코베아 가스글루건 KGG-2401 (품절)
46,000원 
 
 
 
글루건 K-1000K /100W
25,100원 
 
 
 
[에이스] 열수축튜브/125mm/길이20M-색상선택
225,300원 (옵션에 따라 변동) 
 
 
 
[에이스] 열수축튜브/100mm/길이20M-색상선택
185,000원 (옵션에 따라 변동) 
 
 
 
[에이스] 열수축튜브/90mm/길이20M-색상선택
169,000원 (옵션에 따라 변동) 
 
 
 
[에이스] 열수축튜브/35mm/길이50M-색상선택
65,000원 (옵션에 따라 변동) 
 
 
 
[에이스] 열수축튜브/28mm/길이50M-색상선택
45,500원 (옵션에 따라 변동) 
 
 
 
[에이스] 열수축튜브/22.0mm/길이50M-색상선택
27,000원 (옵션에 따라 변동) 
 
 
 
[에이스] 열수축튜브/16.0mm/길이50M-색상선택
17,000원 (옵션에 따라 변동) 
 
 
 
[에이스] S-J1 열수축튜브/16mm/길이50M-색상선택
17,000원 (옵션에 따라 변동) 
 
 
 
[에이스] 열수축튜브/11mm/길이100M-흑색
18,500원 
 
 
 
[에이스] 열수축튜브/9.0mm/길이100M-색상선택
16,500원 (옵션에 따라 변동) 
 
 
 
테프론 레핑와이어/UL1423/AWG28(100M) 0.32mm
56,000원 
 
 
 
테프론 레핑와이어/UL1423/AWG30(100M) 0.25mm
34,000원 
 
 
 
[STEINEL] 열풍기 (구)HL-1610S단종/1400W/(신)HL-1400S
63,000원 
 
 
 
[STEINEL] 열풍기 HL-1810S/1800W
136,100원 
 
 
 
케이블타이 네임/마크/메모 100mm/1000개
25,300원 
 
 
 
[STEINEL] 열풍기 HL-1910E/2000W
129,800원 
 
 
 
[EXSO] 히터건 EX-398A
54,900원 
 
 
 
핫멜트 글루건 G-250
11,200원 
 
 
 
글루건 GR-200 /200W
157,800원 
 
 
 
글루건 GR-80/80W
22,000원 
 
 
 
글루/핫멜트봉 11mm (1kg)
6,000원 
 
 
 
검정글루/핫멜트 봉/자동차 배선/화혜/인테리어장식/ 11mm(1봉지)
11,000원 
 
 
 
글루건 GR-560 / 60W
30,600원 
 
 
 
글루건 GR-550 /50W
14,700원 
 
 
 
글루건 GR-20 /20W
6,200원 
 
 
 
검정글루/핫멜트 봉/자동차 배선/화혜/인테리어장식/ 7mm(1봉지)
11,000원 
 
 
 
글루/핫멜트 7mm(700g)
5,300원 
 
 
 
[JAYA]미니글루건/JG-2002
3,800원 
 
 
 
[JAYA]자야 글루건/인테리어/실리콘/본드총/핫멜트건/JD-450
4,400원 (옵션에 따라 변동) 
 
 
 
[동아베스텍] 케이블 타이/100mm(백색)
5,720원 
 
 
 
[동아베스텍] 케이블 타이/100mm(흑색)
5,720원 
 
 
 
[동아베스텍] 케이블 타이/140mm(흑색)
11,300원 
 
 
 
[동아베스텍] 케이블 타이/140mm(백색)
11,300원 
 
 
 
[동아베스텍] 케이블 타이/200mm(백색)
24,500원 
 
 
 
[동아베스텍] 케이블 타이/200mm(흑색)
24,500원 
 
 
 
[동아베스텍] 케이블 타이/270mm(흑색)
23,600원 
 
 
 
[동아베스텍] 케이블 타이/270mm(백색)
23,600원 
 
 
 
[동아베스텍] 케이블 타이/300mm(백색)
23,600원 
 
 
 
[동아베스텍] 케이블 타이/300mm(흑색)
23,600원 
 
 
 
[동아베스텍] 케이블 타이/370mm(흑색)
22,600원 
 
 
 
[동아베스텍] 케이블 타이/370mm(백색)
22,600원 
 
 
 
[동아베스텍] 케이블 타이/450mm(백색)
16,900원 
 
 
 
[동아베스텍] 케이블 타이/450mm(흑색)
16,900원 
 
 
 
[동아베스텍] 케이블 타이/540mm(흑색)
24,100원 
 
 
 
[동아베스텍] 케이블 타이/540mm(백색)
24,100원 
 
 
 
[티에스전기] 마크 타이/200mm
54,900원 
 
 
 
[티에스전기] 마크 타이/100mm
23,100원 
 
 
 
[코베아] LED 랜턴 TAF-072AA
35,900원 
 
 
 
TOYOTECH [DP30-05A] DC Power Supply/ DC파워서플라이/30V 5A/1채널
184,800원 
 
 
 
TOYOTECH [DP30-05CF] DC Power Supply/ DC파워서플라이/30V 5A/1채널
289,300원 
 
 
 
TOYOTECH [DP30-03TP] DC Power Supply/ DC파워서플라이/30V 3A/3채널
319,000원 
 
 
 
TOYOTECH [DP30-05TP] DC Power Supply/ DC파워서플라이/30V 5A/3채널
363,000원 
 
 
 
TOYOTECH [DP30-05C] DC Power Supply/ DC파워서플라이/30V 5A
245,300원 
 
 
 
TOYOTECH [DP30-03C] DC Power Supply/ DC파워서플라이/30V 3A
211,200원 
 
 
 
TOYOTECH [DP30-03CF] DC Power Supply/ DC파워서플라이/30V 3A
255,200원 
 
 
 
TOYOTECH [DP30-03A] DC Power Supply/ DC파워서플라이/30V 3A/1채널
156,200원 
 
 
 
파워서플라이 리드봉 (악어-바나나)검정,빨간 BKL-020
4,950원 
 
 
 
테스트리드/피어싱 클립(저전압용)//Fluke-TP82대체용/6413 (핀타입용) 2개세트
65,090원 
 
 
 
테스트리드/피어싱 클립(저전압용)/FLUKE TP81 대체품/6405 (바나나플로그용) 2개세트
65,740원 
 
 
 
테스트 리드/Deluxe Automotive Kit /6530A
217,500원 
 
 
 
케이블타이 마운트 25*25(중)흰색/검정색
24,750원 
 
 
 
케이블타이 마운트 19*19(소)흰색/검정색
19,250원 
 
 
 
케이블타이 마운트 30*30(대)흰색/검정색
27,500원 
 
 
 
플랫케이블/전선/와이어/ FLAT CABLE UL2651(1.27mm피치) AWG28(16P)61M(1롤)
51,000원 
 
 
 
플랫케이블/전선/와이어/ FLAT CABLE UL2651(1.27mm피치) AWG28(20P)61M(1롤)
63,000원 
 
 
 
플랫케이블/전선/와이어/ FLAT CABLE UL2651(1.27mm피치) AWG28(30P)61M(1롤)
95,000원 
 
 
 
플랫케이블/전선/와이어/ FLAT CABLE UL2651(1.27mm피치) AWG28(24P)61M(1롤)
77,000원 
 
 
 
플랫케이블/전선/와이어/ FLAT CABLE UL2651(1.27mm피치) AWG28(26P)61M(1롤)
83,000원 
 
 
 
플랫케이블/전선/와이어/ FLAT CABLE UL2651(1.27mm피치) AWG28(34P)61M(1롤)
107,000원 
 
 
 
플랫케이블/전선/와이어/ FLAT CABLE UL20012(1.27mm피치) AWG28(10P)61M(1롤)
42,000원 
 
 
 
플랫케이블/전선/와이어/ FLAT CABLE UL2651(1.27mm피치) AWG28(50P)61M(1롤)
156,000원 
 
 
 
플랫케이블/전선/와이어/ FLAT CABLE UL2651(1.27mm피치) AWG28(60P)61M(1롤)
191,000원 
 
 
 
플랫케이블/전선/와이어/ FLAT CABLE UL2651(1.27mm피치) AWG28(64P)61M(1롤)
220,000원 
 
 
 
플랫케이블/전선/와이어/ FLAT CABLE UL2651(1mm피치) AWG28(20P)61M(1롤)
98,000원 
 
 
 
플랫케이블/전선/와이어/ FLAT CABLE UL2651(1.27mm피치) AWG28(10P)61M(1롤)
31,000원 
 
 
 
플랫케이블/전선/와이어/ FLAT CABLE UL2651(1.27mm피치) AWG28(14P)61M(1롤)
44,000원 
 
 
 
플랫케이블/전선/와이어/ FLAT CABLE UL2651(1mm피치) AWG28(40P)61M(1롤)
174,000원 
 
 
 
플랫케이블/전선/와이어/ FLAT CABLE UL2651(1mm피치) AWG28(44P)61M(1롤)
195,000원 
 
 
 
플랫케이블/전선/와이어/ FLAT CABLE UL20012(1.27mm피치) AWG28(14P)61M(1롤)
59,000원 
 
 
 
플랫케이블/전선/와이어/ FLAT CABLE UL20012(1.27mm피치) AWG28(16P)61M(1롤)
68,000원 
 
 
 
플랫케이블/전선/와이어/ FLAT CABLE UL20012(1.27mm피치) AWG28(20P)61M(1롤)
85,000원 
 
 
 
플랫케이블/전선/와이어/ FLAT CABLE UL20012(1.27mm피치) AWG28(26P)61M(1롤)
109,000원 
 
 
 
플랫케이블/전선/와이어/ FLAT CABLE UL20012(1.27mm피치) AWG28(30P)61M(1롤)
126,000원 
 
 
 
플랫케이블/전선/와이어/ FLAT CABLE UL20012(1.27mm피치) AWG28(34P)61M(1롤)
143,000원 
 
 
 
플랫케이블/전선/와이어/ FLAT CABLE UL20012(1.27mm피치) AWG28(40P)61M(1롤)
167,000원 
 
 
 
플랫케이블/전선/와이어/ FLAT CABLE UL20012(1.27mm피치) AWG28(50P)61M(1롤)
210,000원 
 
 
 
플랫케이블/전선/와이어/ FLAT CABLE UL20012(1.27mm피치) AWG28(60P)61M(1롤)
251,000원 
 
 
 
(국산) 절연전선/전기케이블/와이어/배전반선/전기배선/UL1007 AWG28/1220M/1롤/칼라선택
27,000원 
 
 
 
(국산) 절연전선/전기케이블/와이어/배전반선/전기배선/UL1015 AWG22/610M/1롤/칼라선택
66,000원 
 
 
 
(국산) 절연전선/전기케이블/와이어/배전반선/전기배선/UL1015 AWG20/610M/1롤/칼라선택
93,000원 
 
 
 
(국산) 절연전선/전기케이블/와이어/배전반선/전기배선/UL1015 AWG18/610M/1롤/칼라선택
134,000원 
 

 
[1][2][3][4][5]
상호명 : 비지에이코리아 사업자등록번호 : 123-29-40077 통신판매업신고번호 : 제2007-경기안양-71호
[이용약관] 개인정보 보호정책 개인정보담당자 : 유영수 info@okimall.com [사업자정보확인]
대표 : 유영수 사업장소재지 : 경기도 안양시 동안구 호계동 555-9 안양국제유통단지23동116호
Copyright ⓒ
오키몰/OKI쇼핑몰 All Rights Reserved. 070-7010-6649